נצחיות העם וההומאופטיה / ריקי אודיז

 בדברנו על הנצח, האם אנו מתכוונים מהיום עד אין קץ ? מהעבר הרחוק אל העתיד הרחוק ? או האם הכוונה בכלל לנצחון?, נצחון המוחלט על הספק?  נצחון התמידי על הזמני? נצחון האמת על השקר ? כיצד נוודא נצחיות ?

אנסה במאמר זה לעמוד על הדמיון והקשר הרעיוני בין נצחיות העם היהודי לבין נצחיות ההומאופטיה וחוקיותה.

ההומאופטיה מושתתת על כוחו של הדמיון (דומה) במהות, במחשבה, בתוצאה  וכשיטת ריפוי.

לראשונה אנו פוגשים את הרעיון בספר הספרים. יתרו כהן מדיין וחותנו של משה ידע לומר על המצרים "כי בדבר אשר זדו עליהם" שמות יח, יא ( המצרים ציוו כל בן הילוד היאורה תשליכוהו – וסופם שכל חילם טבע בים) .

אנו רואים דמיון במחשבה –  כיליון הזכרים . ודמיון בתוצאה:  מוות במים, ביאור ובים סוף.

לאחר מכן בסיפור שהיה במרה (שמות ט"ו כב'- כז') בני ישראל שיצאו ממצרים הלכו שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים, רק מים מרים, ה' הורה למשה על עץ שמשה השליכו למים והמים הומתקו. במדרש תנחומא לפרשת בשלח סימן כד' חז"ל דנו בטיבו של העץ. כל אחד מהפרשנים חשב על עץ אחר אך הם הגיעו לתמימות דעים שבכל מקרה היה זה עץ מר:  "מכל מקום, מר היה". רבן שמעון בן גמליאל אמר: בא וראה כמה מופלאין דרכיו של הקדוש ברוך הוא יותר מדרכי בשר ודם. בשר ודם, במתוק מרפא את המר. אבל הקדוש ברוך הוא, במר מרפא את המר

מקרה נוסף היה עם נחש הנחושת שהבריא את המסתכל בו, אשר הוכש קודם ע"י נחש (במדבר , פרק כא). גם כאן דמיון בכח המחשבה.

   מאוחר יותר היפוקרטס אבי הרפואה המודרנית מדבר על ריפוי עם תהליכי הגוף ולא נגדם (חומר משלשל לאדם המשלשל ולא חומר יוצר עצירות), אחריו פרצלזיוס שדיבר על "דומה ירפא דומה”.

 ולפני כ 200 שנה הבין סמואל האנאמן שהיה רופא, אסטרונום, כימאי ומוזיקאי, וידע 11 שפות,  את עיקרי הרעיונות וגיבש אותם לאמנות הריפוי – ההומאופטיה.

ברדיפתו אחר האמת, גילה האנאמן כי, כאשר לקח כינין, תרופה שהשתמשו בה למלריה, נוצרו אצלו באופן מלאכותי סימפטומי המלריה  ופסקו מאליהם כאשר חדל מלקחת.. ומכאן המסקנה המופלאה והכל כך הגיונית אליה הגיע: מה שעושה חולי לבריא משיב בריאות לחולה.

האנאמן בחן את מסקנותיו על חבריו הרופאים, גילה את החוק כי דומה בדומה מרפא, המציא את שיטת הדילול והניעור על ייחודה ויתרונותיה, ומעל הכל הבין כי מהות האדם  אחת גופנפש והא בהא תליה – האחד תלוי בשני.

 באופן מקביל, העם הנצחי התחיל באדם אחד שהנחיל את האמונה באל אחד למשפחתו, לסובבים אותו ולכל מקום שהלך. נוצרו מעגלים שהלכו וגדלו לעם הנבחר שאף אימפריה לא יכלה לו.

היכן עוד ניכר הדמיון בין דרכי העם וההומיאופטיה ?

 מאחר ואנו בימים שלפני חג הפסח, ננסה לדלות מהמאורעות המכוננים של הימים ההם.

210 שנה חיו בני ישראל כעבדים במצרים עד שהגיע משה. הם כבר התרחקו מאוד מהבטחות האל לאבותיהם ולמרות זאת, הלכו אחרי משה מבלי לדעת לאן באיזו דרך וכמה זמן תיארך. גם החולה המגיע להומאופט אינו יודע לקראת מה הולך? כיצד תהיה הדרך? מה יישאל ומה יאמר?  הוא רוצה להסיר מעליו את הסבל. האמת והביטחון בתהליך היא גורם ההנעה בשני המקרים.

 האדם ההולך ללמוד הומאופטיה גם הוא אינו יודע לקראת מה הולך ובמה מדובר בדיוק. אנו יכולים  לומר כי הוא כוון אל ההומאופטיה שהיא למעשה סוג של שליחות בעולם.
 כמו בני ישראל שיצאו מעבדות לחירות האדם החולה, שיצא מאיזון, הוא כעבד לסבלו. נשללה ממנו החירות. לעיתים הוא לא יכול לבחור את מזונו כי.. לא מתעכל\גורם צרבת\ יוצר פריחה וכו'. לא יכול לנוע כרצונו –כאשר הבעיות במע' התנועה. לא יכול לדבר מול קהל כי פוחד\מתבייש\ מתרגש וכו,. בדרך כלל רוצה את מה שעלול להזיק לו ואסור עליו.

לאחר הטיפול ההומאופטי כאשר הוא שב לנקודת הבריאות ולאיזון  הוא זוכה בחירותו, בשמחה בחייו ורצונותיו מתממשים.

 

 בהיותם במדבר בדרך לארץ המיוחלת קיבלו בני ישראל את התורה. הוראות הקיום בינם לבין החברה והאלוהים.

ההומאופט מלמד להסיר את הדברים המזיקים למטופל ומנחה אותו לגבי תזונה נאותה סביבה נטולת גורמים מזיקים (כימיקלים \רעש\חוסר שביעות רצון  בעבודה) ואורח חיים בריא ומספק.

 

            ניקיון הוא שם המשחק בפסח. במסגרת הטיפול מתעניין ההומאופט לא רק בגופו של החולה אלא גם ברצונותיו, הרגליו, רגשותיו, יחסיו עם בני משפחתו שכניו וחבריו. מהם חלומותיו?  ונוגע בכל מקום הקשור וקורה עם המטופל. והמטופל מצידו, מתבקש לתאר פרטים כמה שיוכל גם אם אינו רואה קשר ביניהם. ולעיתים גם להיפרד מהרגלים מזיקים ישנים ולאמץ חדשים .

ניקיון כפיו של ההומאופט מתבטא בכך שמטרתו אחת, וכל כולה, להביא מזור מלא למטופל. ולכן לומד כל מקרה לגופו. ואינו עורך השוואות בין מקרים.

 

   " והגדת לבנך " אנו מצווים על העברת הסיפור מדור לדור . גם להומאופט חשובה מאוד ההיסטוריה האישית והמשפחתית של המטופל על מנת לדעת היכן מקור הסבל ואילו אירועים עבר עד להופעת הסימפטומים הנוכחיים.

ומה באשר לעתיד ?

לעם ישראל הובטח הנצח ע"י האל . ההומאופטיה – בודאי שתגיע ההכרה בה כי אנו רואים שהמודעות בציבור ליעילותה ואמיתותה (יחד עם הניסיונות לחסלה) הולכת וגדלה. .ההומאופטיה מראשיתה רואה את האדם כמכלול גוף ונפש וחלק בלתי נפרד מהיקום ולכן גישותיה אחידות ואינן צריכות התחדשות.

 

הרמדיס שמשתמשים בהן בטיפול הומאופטי :

  1.  אינן רעילות ואינן נשארות כעודף מזיק בגמר הטיפול.
  2. עוברות תהליכי דילול וניעור כך שמופק מהן הפוטנציאל הגלום בהן. המטופל אינו מקבל חומר גולמי אלא אנרגיה. וככל ש"כמות" החומר קטנה כך העוצמה האנרגטית גדלה.
  3. "נוסו" על בני אדם ולכן נמנע צער בע"ח וקיימת הלימה מלאה בין כל מערכות הנסיין והמטופל.
  4. מותאמות אישית למטופל. גם אם יבואו שני אנשים עם אותם הסימפטומים קרוב לודאי יקבלו כל אחד את המתאים לו אישית                  

      הטיפול ההומאופטי הוא היחידי המשחרר את האדם ממצבים כרונים שסחב אותם שנים.

      המטופל הוא שותף פעיל בתהליך הריפוי. מסיר מכשולים, עוקב אחר התמורות בכל מישורי חייו. מפתח מודעות לקלקול שחל בבריאותו וצופה בשינויים המביאים להבראתו

כל האיכויות הללו הן הן הנצח.

אנשים חולפים מן העולם ומתחלפים אך הרעיונות קיימים לעד.

 

                                                                            בברכת

                                                                            פריחה ולבלוב  להומאופטיה

                                                                            חירות ושמחה לכל האדם

                                                                           אחדות שלום ושלוה לעם ישראל

 

אהבה, זוגיות ומשפחה מזוית ראייה הומאופטית / ציפי רמר

הומאופטיה קלאסית היא שיטת טיפול הוליסטית המחזירה לאנשים את הבריאות. ההנחה הבסיסית כאן היא שיש מצב שנקרא בריאות, והמטרה בטיפול...

לימודי רפואה אלטרנטיבית

רפואה אלטרנטיבית היא אחד השמות המוכרים לתחום נרחב העוסק בטיפול שהוא אלטרנטיבי לרפואה הקונבנציונאלית המוכרת לנו. ההבדל בין שתיהן, הוא...

שפת הסימפטומים בהומיאופתיה - מהרהוריה של רופאה והומאופתית / ד"ר עידית ביאלה

העבודה המקבילה כהומיאופתית וכרופאת משפחה, פעם עם הכובע הזה ופעם עם הכובע הזה מעוררת רגשות מעורבים של עניין, פליאה, סקרנות...

שינוי וצמיחה / ציפי רמר

נדמה, שכולם מסכימים על כך, ששינוי הוא תהליך חיובי, שבסופו את/ה מגיע/ה לצמיחה והוא תורם להתפתחות האישית לסיפוק האישי ולהצלחה. אז...
בנייה וקידום אתרים בנייה וקידום אתרים
on_sent_ok:ga('send', 'event', 'השארת פרטים', 'שליחה');